phim, xem phim hay

 • Cặp Đôi Trái Ngược
   
  Cặp Đôi Trái Ngược

  Lượt xem: 477

   
 • Bên Nhau Trọn Đời
   
  Bên Nhau Trọn Đời

  Lượt xem: 555

    36 Tập
 • Võ Tắc Thiên 2015
   
  Võ Tắc Thiên 2015

  Lượt xem: 1772

    80 Tập
 • Thần Điêu Đại Hiệp 2014
   
    52 Tập
 • Đội Ngũ Danh Y
   
  Đội Ngũ Danh Y

  Lượt xem: 91277

   
 • Cảm Ơn Cuộc Đời
   
  Cảm Ơn Cuộc Đời

  Lượt xem: 14500

    120 tập
 • Mắt Ma
   
   
  Mắt Ma

  Lượt xem: 66

 • Ám Ảnh
   
    128 phút
  Ám Ảnh

  Lượt xem: 197

 • Độc Túy Tâm
   
    120 phut
  Độc Túy Tâm

  Lượt xem: 95

 • Bạn Gái Hồi Xuân Của Tôi
   
    90 phút
  Bạn Gái Hồi Xuân Của Tôi

  Lượt xem: 92

 • Phim Sự Cố Hôn Nhân
   
    89 Phút
  Phim Sự Cố Hôn Nhân

  Lượt xem: 98

 • Bạn Cùng Phòng
   
    110 Phút
  Bạn Cùng Phòng

  Lượt xem: 108

 • Đại Thủy Chiến
   
    128 phút
  Đại Thủy Chiến

  Lượt xem: 90

 • Chàng Trai Năm Ấy
   
   
  Chàng Trai Năm Ấy

  Lượt xem: 167

 • Chung Sống Tạm Thời
   
    99 phút
  Chung Sống Tạm Thời

  Lượt xem: 74

 • Mỹ Nhân Hội
   
    90 Phút
  Mỹ Nhân Hội

  Lượt xem: 158

 • Lộ Thủy Hồng Nhan
   
    99 Phút
  Lộ Thủy Hồng Nhan

  Lượt xem: 188

 • Nhật Ký Tình Yêu
   
    105 Phút
  Nhật Ký Tình Yêu

  Lượt xem: 103

 • Thần Điêu Đại Hiệp 2014
   
    Tập 32
  Thần Điêu Đại Hiệp 2014

  Lượt xem: 428

 • Tìm Lại Chính Mình
   
    Tập 7
  Tìm Lại Chính Mình

  Lượt xem: 213

 • Võ Tắc Thiên 2015
   
    Tập 85
  Võ Tắc Thiên 2015

  Lượt xem: 1772

 • Thiên Kim Nữ Tặc
   
    Tập 1
  Thiên Kim Nữ Tặc

  Lượt xem: 114

 • Ngôi Trường Ma Ám
   
    Tập 11
  Ngôi Trường Ma Ám

  Lượt xem: 90

 • Yêu Thầm Qua Mạng
   
    Tập 4
  Yêu Thầm Qua Mạng

  Lượt xem: 133

 • Bạn Trọ Phần 2
   
    Ep 16
  Bạn Trọ Phần 2

  Lượt xem: 165

 • Siêu Điệp Viên
   
    Tập 6
  Siêu Điệp Viên

  Lượt xem: 171

 • Phim Bởi Vì Yêu Anh
   
    Tập 2
  Phim Bởi Vì Yêu Anh

  Lượt xem: 126

 • Nhịp Cầu Trái Tim
   
    Tập 6
  Nhịp Cầu Trái Tim

  Lượt xem: 153

 • Bên Nhau Trọn Đời
   
    Tập 36-END
  Bên Nhau Trọn Đời

  Lượt xem: 555

 • Lý Lẽ Trái Tim
   
    Tập 17
  Lý Lẽ Trái Tim

  Lượt xem: 137

 • Gặp Anh Gặp Được Chân Tình
   
    Tập 19
  Gặp Anh Gặp Được Chân Tình

  Lượt xem: 179

 • Cứu Thế
   
    Tập 16
  Cứu Thế

  Lượt xem: 446

 • Đối Đầu
   
    Tập 12
  Đối Đầu

  Lượt xem: 103

 • Diện Mạo Hoàng Đế
   
    Tập 19
  Diện Mạo Hoàng Đế

  Lượt xem: 102

YÊU CẦU PHIM

(VD: URL, phiên bản hay nội dung của bộ phim)
(Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn khi có phim này)