Loading...
Loading...

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Tak Jae-hoon, Lee Sang-min và Yoo Se-yoon vời sự tham gia của Lee Kyu-han, Heo Kyung-hwan & Kangnam . Oppa Thinking là một chương trình mà nhân vật được thuê bởi những người nổi tiếng khác để tạo ra các video tự quảng cáo.

Khách mời Oppa Thinking tập 11 : Red Velvet

Thể Loại:

Oppa Thinking, TV SHOW