Loading...
Loading...

Bước Đường Cùng 2017 | phim Nothing To Lose (2017)
Phim nói về Thẩm phán Lee Jung Joo (Park Eun Bin) làm chủ tọa tại Tòa án Quận Seoul. Thỉnh thoảng cô chửi thề với những bị cáo mặt dày bằng những từ ngữ không thể nói ra được. Thẩm phán Sa Ui Hyun (Yeon Woo Jin) được chỉ định ngồi ghế thẩm phán cùng thẩm phán Lee Jung Joo. Sa Ui Hyun nổi tiếng nhờ tài tình tận dụng luật pháp và lương tâm để đưa ra bản án. Phim với sự tham gia của các diễn viên Park Eun Bin, Yeon Woo Jin, Dong Ha, Na Hae Ryung, Kim Hae Sook, Lee Deok Hwa…

Thể Loại:

Hàn Quốc, Phim Bộ, Quốc Gia