Quảng Cáo Header

Bộ 9 Cừ Khôi

The Magnificent Nine (2016)

Nội dung phim

Bộ 9 Cừ Khôi, The Magnificent Nine 2016

Phim Bộ 9 Cừ Khôi Giữa thời Edo, Yoshioka là một thị trấn dịch trạm thuộc phiên Sendai, đông bắc Nhật Bản, người dân đã túng thiếu còn phải kham thêm việc thồ hàng giùm lãnh chúa, nên quanh năm bị cái nghèo đeo đẳng. Vì lẽ đó, ngày nọ, một nhóm phú hộ trong trấn nảy ra một ý tưởng táo bạo nhằm cứu lấy quê nhà…

Xem Phim Bộ 9 Cừ Khôi, The Magnificent Nine

Trailer phim Bộ 9 Cừ Khôi

Quảng Cáo 300x250