Quảng Cáo Header

Cuộc Chiến Chống Xâm Lăng

Occupation (2018)

Nội dung phim

Cuộc Chiến Chống Xâm Lăng, Occupation 2018

Phim Cuộc Chiến Chống Xâm Lăng: Một nhóm nhỏ các cư dân thị trấn phải kết hợp với nhau sau một cuộc xâm lược đất đai tàn phá. Khi họ đấu tranh để tồn tại, họ nhận ra họ phải đi trước một bước của những kẻ tấn công của họ, và làm việc cùng nhau để có cơ hội phản công.

Trailer phim Cuộc Chiến Chống Xâm Lăng

Quảng Cáo 300x250