Quảng Cáo Header

Hội Siêu Quái Vật 2

Super Monsters 2 (2018)

Nội dung phim

Hội Siêu Quái Vật 2, Super Monsters 2 2018

Phim Hội Siêu Quái Vật 2 là những đứa trẻ ở bậc mẫu giáo có cha mẹ là những con quái vật nổi tiếng nhất thế giới đang cố gắng nắm vững các năng lực đặc biệt của mình trong khi chuẩn bị cho lớp mẫu giáo.

Hội Siêu Quái Vật 2, Super Monsters 2 2018

Trailer phim Hội Siêu Quái Vật 2

Quảng Cáo 300x250