Category: Kpop Star

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 21

15 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE END TẬP 21 (Vòng Chung Kết) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park Jin You...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 20

4.65K Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 20 (Live Show 2 Bán Kết: TOP 4) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 19

18 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 19 (TOP 6: LIVE SHOW 1) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. ...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 18

15 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 18 (VÒNG 8: Đấu Lại) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Par...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 18

19 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 18 (VÒNG 8: Đấu Lại) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Par...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 17

0 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 17 (VÒNG 7: TOP 8) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park ...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 17

15 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 17 (VÒNG 7: TOP 8) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park ...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 16

20 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 16 (VÒNG 7: TOP 8) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park ...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 15

15 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 15 (VÒNG 6: VÒNG ĐỐI ĐẦU) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 15

13 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 15 (VÒNG 6: VÒNG ĐỐI ĐẦU) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 14

15 Views0 Comments

VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 14 (VÒNG 5: VÒNG ĐỐI ĐẦU) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 13

12 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 13 (VÒNG 5: Vòng Đối Đầu) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo ...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 12

15 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 12 (VÒNG 5: Vòng Đối Đầu) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo ...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 12

16 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 12 (VÒNG 5: Vòng Đối Đầu) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo ...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 12 HD

959 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6 TẬP 12 (VÒNG 5: Vòng Đối Đầu) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc....

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 11

17 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 11 (VÒNG 4: VÒNG CASTING + Vòng Đối Đầu) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng b...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 11

22 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 11 (VÒNG 4: VÒNG CASTING + Vòng Đối Đầu) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng b...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 10

13 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 10 (VÒNG 4: VÒNG CASTING) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo ...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 10

16 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 10 (VÒNG 4: VÒNG CASTING) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo ...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 9

21 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 9 Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park Jin You...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 9

19 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 9 Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park Jin You...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 8

15 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 8 Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park Jin You...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 8

16 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 8 Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park Jin You...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 7

14 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 7 Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park Jin You...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 7

20 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 7 Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park Jin You...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 6

14 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 6 (RANKING AUDITION – VÒNG XẾP HẠNG) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba v...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 4

18 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 4 (RANKING AUDITION - VÒNG XẾP HẠNG) Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị...

[Vietsub] Kpop Star Season 6 Ep 3

16 Views0 Comments

XEM TV SHOW VIETSUB KPOP STAR SEASON 6: THE LAST CHANCE TẬP 3 Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc K-pop Star nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc đã chính thức trở lại với mùa 6 cùng ba vị giám khảo quen thuộc. Park Jin You...

Trang 1 trên 212